آیا ریختن اسپرم در دوران بارداری ضرر دارد

آیا ریختن اسپرم در ماه اول بارداری ضرر دارد ؟

آیا ریختن اسپرم در ماه اول بارداری ضرر دارد ؟ در این مطلب برگرفته از سایت همسرتایم به این سوال که آیا ریختن اسپرم در ماه اول بارداری ضرر دارد پاسخ می دهیم.   ریختن اسپرم در دوران بارداری ضرر ندارد به دلایل زیر :   1– ریختن منی در بارداری به بهبود خلق و …

آیا ریختن اسپرم در ماه اول بارداری ضرر دارد ؟ ادامه »